เหรียญดอกบัว8ทิศ
เหรียญดอกบัว8ทิศ
เหรียญดอกบัว8ทิศ
เหรียญดอกบัว8ทิศ
-0%

4398

4398

เหรียญดอกบัว8ทิศ

แร่บำบัดสุขภาพ เรียกว่าแร่สเกลาร์ เกิดจากลาวาที่เย็นลง หลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ เป็นพลังงานที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่มีโทษ ช่วยปรับความสมดุลของร่างกายเราที่อ่อนแอให้มีพลังที่แข็งแรงกลับคืนมา สามารถช่วยบำบัดอาการต่าง ๆ ได้ดี

Copyright © 2015 UMMTV. All Rights Reserved